CỤM TỪ CÂU CHUYỆN CUỐN SÁCH

Terry đang đi dạo trong rừng.

Translation: