MGA SASAKYAN KUWENTO NG LIBRO

Hinahanap ni Terry ang tren.

Translation: