MGA PARTE NG KATAWAN KUWENTO NG LIBRO

Si Rexy ay may ginuguhit. Ano iyon?

Translation: