MGA MIYEMBRO NG PAMILYA

Isang araw, gustong bilhan ni Toro ng mga regalo ang kaniyang pamilya. Nag-ipon siya sa kaniyang alkansiya. Kinuha niya ang perang naipon niya.

Translation: