MGA KULAY KUWENTO NG LIBRO

Si Terry ay naglalakad.

Translation: