MGA HAYOP KUWENTO NG LIBRO

Pumunta si Rexy sa sakahan.

Translation: