MGA BILANG KUWENTO NG LIBRO

Si Rexy ay pumunta sa palahayupan. Nakakita siya ng isang oso.

Translation: