HUGIS KUWENTO NG LIBRO

Si Rexy ay naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan.

Translation: