ANG AKING ARAW

"Magandang umaga, Nanay." - "Magandang umaga."

Translation: