Biseda 6

Mirëse u ktheve (në shtëpi)!

Translation: